Home

Welkom op de site van Stichting Bevordering Reanimatie Arnhem e.o.

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: iedereen kan een hartstilstand krijgen. Het overgrote deel van de mensen die een hartstilstand krijgen, bevindt zich in en rond het huis. Op dit moment overleeft maar 10 tot 24 procent van de slachtoffers. Dat zijn schrikbarende cijfers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Maar diezelfde omstanders moeten wel weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn én weten wat er moet gebeuren. Namelijk direct 112 bellen, onmiddellijk beginnen met hartmassage en beademing, en met een AED (Automatische Externe Defibrillator) het hart (indien nodig) een of meerdere stroomstoten toedienen. De overlevingskans van slachtoffers van een hartstilstand bij een schokbaar ritme wordt dan 50 tot 70 procent.

Ook u kunt Reanimeren! Meld u daarom aan voor een cursus!

Alle cursussen worden verzorgd door NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) erkende instructeurs.

Ons instituut is voor de provider opleiding erkend en gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad.

logo_NRR